Hallitsematon syöminen – Työkaluja toipumiseen

Työkaluja roikkumassa seinällä.

Hallitsemattomasta syömisestä toipuminen koostuu omien ajattelu- ja toimintatapojen tarkastelusta sekä niiden muutoksesta. Toipumisessa korostuvat niin säännölliseen ja riittävään ruokailuun kuin syömisen psykologiaan liittyvät tekijät. Esittelemme tässä blogikirjoituksessa toipumista tukevia työkaluja.

Oman tilanteen hyväksyminen ja halu muutokseen

Toipuminen lähtee liikkeelle oman tilanteen hahmottamisesta sekä halusta muuttaa omia syömistapoja. Halu muutokseen on voinut syntyä jo ennen avun hakemista omien haastavien kokemusten kautta tai löytyä vasta hiljalleen ajan saatossa hakeutumalla esimerkiksi vertaistukiryhmiin.

Avun hakeminen ja vertaistuki

Jos oma syöminen huolettaa, on tärkeää hakea siihen apua.

Ähky-hankkeen ryhmät ja verkkopalvelu tarjoavat apua ja tukea hallitsemattomasta syömisestä kärsiville ihmisille ammattilaisohjauksen ja vertaistuen kautta. Tietoa ryhmistämme ja niihin ilmoittautumisesta löydät sivuilta Ryhmät ja Ilmoittautuminen.

OA-ryhmät (Overeaters Anonymous) tarjoavat apua pakonomaiseen ylensyömiseen vertaistuen kautta. Syömishäiriöliitolta (SYLI) löytyy muutamilta paikkakunnilta ryhmätoimintaa ahmintatyyppisesti oireileville sekä vertaistukea verkossa ryhmächat-toimintana.

Tukea on hyvä pyytää myös läheisiltä, perheeltä ja ystäviltä. Lisäksi kannattaa matalalla kynnyksellä hakea ammattiapua.

Syömisen haasteista kärsivät kokevat usein vertaistuen toimivaksi tukimuodoksi.

Säännöllinen, riittävä ja tietoinen syöminen

Säännöllinen ateriarytmi auttaa syömään sopivasti niin yksittäisillä aterioilla kuin päivän mittaan. Säännöllisyys ehkäisee hallitsematonta syömistä ja nälkää sekä pitää verensokerin tasaisempana.

On tärkeää syödä aterioilla riittävästi tavallista, hyvää perusruokaa. Säännöllisyyden rinnalla riittävä ja monipuolinen syöminen tukee syömisen hallintaa ja sopivassa annoskoossa pysymistä. Liian niukka syöminen ja pitkät ateriavälit laukaisevat ahmintaa ja vaikeuttavat syömisen hallintaa merkittävästi. Riittävä ja monipuolinen ruokailu ovat syömisen hallinnan kulmakiviä.

Moni hallitsemattomasta syömisestä kärsivä henkilö tunnistaa erilaisia syömistapoja, jotka liittyvät ahmintaan, kuten tietokoneen, älylaitteen tai TV:n ääressä tapahtuvaa napostelua. Syömishetket kannattaakin rauhoittaa pöydän ääreen, ja välttää muuta puuhailua syömisen lomassa. Keskittymistä ja läsnäoloa aterioilla voi lisätä esimerkiksi harjoittelemalla tietoista syömistä.

Tiukkojen laihdutuskuurien lopettaminen

Usein hallitsemattomasta syömisestä kärsivillä ihmisillä vuorottelevat ahmiminen / naposteleminen ja tiukat laihdutuskuurit. Laihduttamisella pyritään usein korjaamaan ahmimisen seurauksia. Ankara dieetti voi kuitenkin aiheuttaa ahmimista ja vaikeuttaa syömisen hallintaa entisestään. Laihdutuskuurien lopettaminen vapauttaa voimavaroja muuhun elämään.

Ahmintaa laukaisevat tekijät ja yksilöllinen suhtautuminen herkkuihin

Ahmintaa laukaisevia tekijöitä voivat olla esimerkiksi erilaiset tunteet, tilanteet, ruoat ja syömistavat. On hyvä pohtia yksilöllisesti, mitä nämä tekijät omalla kohdalla ovat ja mikä on itselle sopiva tapa syödä.

Hallitsematon syöminen kohdistuu usein runsaasti sokeria ja rasvaa (esimerkiksi suklaa, jäätelö, keksit) tai nopeita hiilihydraatteja, rasvaa ja suolaa (esimerkiksi perunalastut ja pikaruoka) sisältäviin ruokiin. On hyvä pohtia, tarvitseeko kotona säilyttää vierasvaroja ja herkkuvarastoja, jos haasteena on, että syö ne lopulta itse.

Hallitsemattomasta syömisestä toipumisen näkökulmasta katsottuna suhtautuminen herkkuihin on yksilöllistä. Osalle sopii paremmin ahmintaa laukaisevien herkkujen välttäminen, osa puolestaan kokee toimivampana opetella kohtuutta herkkujen suhteen heti toipumisen alkumetreiltä lähtien. Suhde herkkuihin voi myös muuttua toipumisen edetessä.

Tunnesäätelytaitojen opetteleminen

Moni hallitsemattomasta syömisestä kärsivä henkilö hakee ruoasta ja syömisestä helpotusta hankaliin tunteisiin. On tärkeää lähteä harjoittelemaan tunteiden tunnistamista, kohtaamista ja hyväksymistä – sen sijaan, että yrittäisi saada ne syömällä katoamaan. Tunteiden kohtaamiseen ja käsittelyyn voi hakea apua esimerkiksi tunnesäätelyn itsehoito-ohjeista, vertaistukiryhmistä ja ammattiauttajalta.

Itsemyötätunto

Hallitsemattomasta syömisestä kärsivillä esiintyy usein ankaruutta sekä vaatimuksia itseä ja omaa kehoa kohtaan. Onkin tärkeää harjoitella huomaamaan, että hyvinvointi ja hyvä elämä ovat lopulta jotain muuta kuin ihannepaino ja ”unelmavartalo”. Vaikka oma vartalo ei olisikaan täydellinen tai kauneusihanteiden mukainen, se on kuitenkin ainutlaatuinen.

Vaatimusten sijaan on hyvä lähteä etsimään itselle hyvää tekeviä valintoja ja elämänarvoja. Itsemyötätunnon harjoitteleminen ja oman kehon kunnioittaminen ovat tärkeä osa toipumista.

Itsemyötätunnon harjoitteleminen ja oman kehon kunnioittaminen ovat tärkeä osa toipumista.

Mustavalkoajattelusta luopuminen

Hallitsemattomasta syömisestä kärsivä ihminen saattaa suhtautua toipumiseen “kaikki tai ei mitään” -asenteella. Kun muutos on alkanut, voi olla vaikeaa hyväksyä mitään vastoinkäymisiä toipumisen tielle. Joustavamman suhtautumistavan opettelu onkin osa toipumista.

Takapakkien sattuessa oleellisinta on, kuinka niihin reagoidaan. Lyödäänkö ”hanskat tiskiin” vai palataanko takaisin suunnitelmaan, ja jatketaan uusien tapojen opettelemista kärsivällisesti.

Tärkeää on olla itselleen armollinen ja nähdä toipuminen kokonaisuutena yksittäisten takapakkien sijaan. Menneitä ahmintoja ei kannata jäädä murehtimaan, vaan jatkaa ateria ja päivä kerrallaan eteenpäin.

Ajan antaminen uusien tapojen opettelemiselle

Uusien tapojen opetteleminen vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä, jotta niistä muodostuu uusia rutiineja. Jos hallitsematon syöminen palaa vanhaan totuttuun tapaan suunnitelmista huolimatta, ei ole mitään syytä lannistua.

Takapakit kuuluvat usein uusien tapojen opettelemiseen, ja niistä huolimatta voi jatkaa luottavaisin mielin eteenpäin. Ajan myötä uudet rutiinit alkavat muodostua hiljalleen uudeksi tavaksi elää, kunhan niitä jaksaa kärsivällisesti toistaa.

Toipumista tukevien keinojen etsiminen avoimin mielin

Yhtä ainoaa oikeaa tapaa toipua ei ole. Osa saa apua vertaistukiryhmistä, osa kirjoittamisesta, osa kehollisista harjoituksista, osa puolestaan liputtaa terapian nimeen. Keinoja voi myös olla useampia ja ne voivat vaihtua toipumisen edetessä. Tärkeää onkin etsiä juuri niitä itselle toimivia keinoja avoimin mielin. Pääasia, että ei jää syömisen haasteiden kanssa yksin.