Meistä

10 vuotta sitten sanapari ”ruoka ja riippuvuus” oli huonosti tunnettu. Tuolloin syömishäiriöitä jo tunnistettiin, samoin esimerkiksi päihde- ja peliriippuvuutta. Kuitenkaan ruokaan ja syömiseen kohdistuvasta riippuvuudesta ei tiedetty terveydenhuollossa paljoakaan, vaikka tutkimustietoa aiheesta alkoi jo olla, ja ilmiöstä kärsivien ihmisten määrä kasvoi koko ajan.

Vuonna 2014 silloinen Raha-automaattiyhdistys (RAY) myönsi Ruoka ja riippuvuus -projektille ensimmäisen rahoituksen, jota STEA myöhemmin jatkoi vuoteen 2020 asti. Hankkeet toimivat Myllyhoitoyhdistys ry:n alla. Toimiva ry:n Ähky -hanke on jatkoa aiemmalle toiminnalle, ja mukana on samoja henkilöitä kuin Ruoka ja riippuvuus -hankkeessa.

Ähky® ja sen juuret ovat syntyneet halusta auttaa hallitsemattomasta syömisestä kärsiviä ihmisiä. Ähkyssä etsimme parhaita keinoja syömisen hallinnan parantamiseksi sekä kokemuksellista että tutkimustietoa hyödyntäen. Jatkuva kehittäminen sekä aito kohtaaminen ovat keskeisiä asioita työssämme. Myös kotipesämme Toimiva ry:n arvot yhteistyö, myötätunto ja ammatillisuus ovat mukana kaikessa toiminnassamme.

Sanna Runsala

Toiminnanjohtaja; projektipäällikkö
KTM
Yhteisöpedagogi (YAMK)
Pedagoginen pätevyys
sanna.runsala@toimiva.fi
+358 40 043 8122

Naisen kasvot.

Suvi Björkqvist

Projektiasiantuntija
Sairaanhoitaja (YAMK)
Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto (päihdehoitotyö)
suvi.bjorkqvist@toimiva.fi
+358 50 5496752

Riikka Niskanen

Ravitsemusasiantuntija
ETM
Väitöskirjatutkija
riikka.niskanen@toimiva.fi
+358 40 542 6740

Timo Koskinen

Ravitsemusasiantuntija
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti
timo.koskinen@toimiva.fi
+358 40 776 2887

Katja Näätänen

Projektiasiantuntija
Sosionomi (YAMK)
katja.naatanen@toimiva.fi
+358 50 549 6562

Jarmo Glader

Yhteistyökumppanit

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri