Meistä

10 vuotta sitten sanapari ”ruoka ja riippuvuus” oli huonosti tunnettu. Tuolloin syömishäiriöitä jo tunnistettiin, samoin esimerkiksi päihde- ja peliriippuvuutta. Kuitenkaan ruokaan ja syömiseen kohdistuvasta riippuvuudesta ei tiedetty terveydenhuollossa paljoakaan, vaikka tutkimustietoa aiheesta alkoi jo olla, ja ilmiöstä kärsivien ihmisten määrä kasvoi koko ajan.

Vuonna 2014 silloinen Raha-automaattiyhdistys (RAY) myönsi Ruoka ja riippuvuus -projektille ensimmäisen rahoituksen, jota STEA myöhemmin jatkoi vuoteen 2020 asti. Hankkeet toimivat Myllyhoitoyhdistys ry:n alla. Toimiva ry:n Ähky -hanke on jatkoa aiemmalle toiminnalle, ja mukana on samoja henkilöitä kuin Ruoka ja riippuvuus -hankkeessa.

Ähky ja sen juuret ovat syntyneet halusta auttaa hallitsemattomasta syömisestä kärsiviä ihmisiä. Ähkyssä etsimme parhaita keinoja syömisen hallinnan parantamiseksi sekä kokemuksellista että tutkimustietoa hyödyntäen. Jatkuva kehittäminen sekä aito kohtaaminen ovat keskeisiä asioita työssämme. Myös kotipesämme Toimiva ry:n arvot yhteistyö, myötätunto ja ammatillisuus ovat mukana kaikessa toiminnassamme.

Sanna Runsala

Toiminnanjohtaja; projektipäällikkö, Ähky-hanke
KTM
Yhteisöpedagogi (YAMK)
Pedagoginen pätevyys
sanna.runsala@toimiva.fi
+358 40 043 8122

Taru Hyvärinen

Ravitsemusasiantuntija, Ähky-hanke
TTM
taru.hyvarinen@toimiva.fi
+33 6 10 76 6633

Naisen kasvot.

Suvi Björkqvist

Projektiasiantuntija, Ähky-hanke
Sairaanhoitaja (YAMK)
suvi.bjorkqvist@toimiva.fi
+358 40 572 4993

Riikka Niskanen

Ravitsemusasiantuntija, Ähky-hanke
ETM
Tohtorikoulutettava (HY)
riikka.niskanen@toimiva.fi
+358 40 542 6740

Timo Koskinen

Ravitsemusasiantuntija, Ähky-hanke
TTM
Laillistettu ravitsemusterapeutti
timo.koskinen@toimiva.fi
+358 40 776 2887

Yhteistyökumppanit

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri